Warto także zwrócić uwagę na różnice w sposobie budowania Informacji zwrotnej pozytywnej negatywnej. Prawidłowo przekazywany commentaires Powinien być opartym na faktach opisem zachowania lub sytuacji, une nie krytyką odbiorcy. Bardzo istotne jest, aby mówić o swoich spostrzeżeniach i obserwacjach, a nie wnioskach, aby nasza wypowiedend nie miała charakteru oceny konkretnego człowieka. Ponadto informacja, którą chcemy przekazać powinna być Krótka i koncentrować się na jednym zachowaniu lub wprowadza jednej kategorii zachowań, aby odbiorca bez żadnych regrettes wiedział, ne czego się odnosimy i aby mógł skupić się NP. na jakimś ponosi zachowaniu w pracy, którą chcemy Żeby Wykonał. Mówiąc o zachowaniu dobrze jest używać Fabryka “mniej” Lub “bardziej”, zamiast “Tak” i “nie”. Nie mniej ważne jest także Miejsce i Czas. Aby informacja, którą chcemy przekazać (szczególnie Gdy ma Ona korektywny Charakter) mogła odnieść pozytywny efekt powinna być przekazywana w niedługim czasie po tym, Jak Dane Zachowanie Czy Sytuacja miała Miejsce lub też-co Zdaniem autorki jest bardziej efektywne, być dostarczana do audience na bieżąco, CZYLI zaraz, Gdy jakiś incydent Mia ł Miejsce. Pomimo iż ta opcja Wydaje się trudniejsza do zrealizowania-nie ma Dużo czasu, Żeby popatrzeć na jakąś kwestię z dystansem; reagowanie na pewne zachowania Pozwala uniknąć szansę problemów je prétsji wynikających z narastania problemu.

Ponadto Wydaje się, że przyśpiesza Czas la realizacji danego zadania, tous Pozwala džentyfikować zéjągnija Luki i niedocią wynikające Nieraz z braku przejrzystej komunikacji. Dlatego Takie pełni Wydaje się zdrowsze, Zarówno dla jednostki, Jak i dla zespołu, une co za tym idzie całej organizacji ? Pod warunkiem, że Osoba, która chce udzielić feedbacku ma Pod kontrolą swoje Uczucia i emocje. Równie istotne jest też Miejsce przekazywanie Informacji zwrotnej. Powszechnie przyjęta Zasada mówi, że pochwały należy udzielać publicznie, aby była Ona nie tylko forma uznania i docenienia następujące osoby, ALE także motywowała pozostałe osoby do dalszej pracy nad sobą. Rozmowę mającą Charakter korektywny powinno się natomiast przeprowadzać w Cztery oczy, w atmosferze poufności. Kolejnym, kluczowym aspektem, bez którego Feedback nie będzie dobrym je rozwijającym doświadczeniem, Jest Empatia i próba zrozumienia osoby, której chcemy udzielić konstruktywnej oceny.